If-Koubou

Word 2007: Проследяване на датата и часа Документът се променя

Word 2007: Проследяване на датата и часа Документът се променя (Как да)

Когато имате документ в мрежата, до който имат достъп няколко потребители, е хубаво да знаете колко време и дата е променена. Например, ако има проект за интерофисна група, ръководителите на екипи могат да следят кога документът е създаден, отпечатан или последен.

В документа поставете курсора, където искате датата и часа да бъдат въведени. След това изберете раздела Вмъкване и кликнете върху Поле за бързи части.

Когато се отвори полето за полето, изберете Дата и час от падащото поле Категории.

След това изберете кое име на поле искате да се показва в документа.

Накрая искаме да изберете формата за датата и / или времето. Това се извършва под полеви свойства.

В примера по-долу поставях полетата в края на документа. Така че трябваше да премина през горния процес два пъти. Веднъж за Дата на печат и втори път за датата на запазване. Полетата ще се актуализират автоматично всеки път, когато дадено лице отпечата документа или го запазва.