If-Koubou

Настройване на OpenSSH сървър на Ubuntu Linux

Настройване на OpenSSH сървър на Ubuntu Linux (Как да)

Настройването на SSH сървър на Ubuntu е толкова просто, колкото получава. Избраният сървър е OpenSSH.

Изпълнете тази команда от терминален прозорец:

sudo apt-get инсталирате ssh

За да проверите дали работи, можете да опитате да използвате ssh в собствената си машина:

> ssh localhost

Не може да се установи автентичността на хост "localhost (127.0.0.1)".
RSA ключът на пръстовия отпечатък е 98: 8a: b8: b2: 9e: 8a: 84: e0: d4: 08: 27: fb: 74: f0: de: d4.
Наистина ли искате да продължите да се свързвате (да / не)?

Изглежда, че работи! Разбира се, нашият ssh клиент няма ключ за сървъра, тъй като го инсталирахме. Можете да въведете "Да", за да продължите, или просто натиснете Ctrl-C, за да спрете.