If-Koubou

Промяна на форматирането по подразбиране в Word 2007

Промяна на форматирането по подразбиране в Word 2007 (Как да)

В Word 2007 вероятно ще забележите, че форматирането по подразбиране е Calibri, разредното разстояние е разширено и мястото автоматично се добавя след параграф. Днес ще ви покажем как да промените подразбиращия се формат на документ в свой собствен стил.

Първото нещо е да отворите иконата за стартиране на диалоговия прозорец в секцията "Стилове" под раздела Начало на лентата. Това е малката икона на ъгъла и стрелката в ъгъла на секцията "Стилове". Също така можете да използвате клавишната комбинация "Alt + Ctrl + Shift + S".

В долната част на менюто кликнете върху иконата Manage Styles.

В диалоговия прозорец "Управление на стилове" кликнете върху раздела Настройки по подразбиране и направете промените в разстоянието между шрифтове, линии и раздели. За да се уверите, че този документ и всички нови създадени документи ще имат промените, изберете "Нови документи въз основа на този шаблон", след което щракнете върху OK.

Сега всички нови документи ще имат свои персонализирани настройки като формат по подразбиране.